Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística (PIALE 2014)

Lun, 12/05/2014 - 14:10

Publícanse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas. A exposición destas listas abre un prazo de dez días naturais para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o xoves 22 de maio de 2014.

Sen prexuízo de que a documentación sexa remitida por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, solicítase que se adiante, ademais, a documentación escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.es.