Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaria,....

Lun, 19/05/2014 - 08:50

Xúntase o Anuncio do 6 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaría, Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos (590117), Procesos Sanitarios (590118), Instalacións e Mantemento de Equipamentos Térmicos e Fluídos (591205), Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico (591219) e Procedementos Sanitarios e Asistenciais (591220), abertas entre outras, polo Anuncio do 30 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 17 de outubro).