Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, nas especialidades de interpretación e técnicas gráficas

Ven, 16/05/2014 - 08:50

Xúntase o Anuncio do 2 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de interpretación (594451) e técnicas gráficas (594457), aberto mediante o Anuncio do 15 de outubro de 2013, desta dirección xeral (DOG do 28).