Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2014)

Mér, 14/05/2014 - 09:20
Aqueles funcionarios de carreira que non podían participar no concurso de traslados. orientación ou adultos, poderán presentar a súa solictude do 16 ao 31 de maio de 2014.

Lémbrase que a solicitude debe facerse a través da aplicación informática   www.edu.xunta.es/cadp

Teléfonos de información: