Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Actividades da Universidade da Coruña para o primeiro semestre do ano 2010 recoñecidas como formación permanente do profesorado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Ven, 02/07/2010 - 14:17

Xúntase o ficheiro das Actividades da Universidade da Coruña para o primeiro semestre do ano 2010 recoñecidas como formación permanente do profesorado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria