Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica mediante a Resolución do 28 de novembro de 2013

Mér, 12/03/2014 - 08:15

Xúntase o Auncio do 3 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunican a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto mediante a Resolución do 28 de novembro de 2013 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro), para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e de relixión evanxélica, no nivel de infantil e primaria e no de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.