Concesión e listaxe de agarda das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013

Lun, 17/03/2014 - 09:25

Xúntase Resolución do 11 de marzo de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria.

Tamén se achegan a listaxe das solicitudes que superaron a puntuación mínima pero non conseguiron a puntuación suficiente para figurar na proposta de concesión nin na listaxe de agarda e a das solicitudes que non alcanzaron a puntuación mínima.

PDF icon Orde do 2 de outubro de 2013: Axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral (Plan I2C) (DOG)PDF icon Anexos Modalidade APDF icon Anexos Modalidade BPDF icon Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas de posdoutorais 2013, modalidade BPDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas de posdoutorais 2013, modalidade BPDF icon Resolución do 12 de decembro de 2013: Axudas posdoutorais 2013, modalidade BPDF icon Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A)PDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A )PDF icon Resolución do 26 de febreiro de 2014: Modificación da Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A )PDF icon Proposta de Listaxe de agarda (modalidade A)PDF icon Proposta de Listaxe de solicitudes non adxudicadas (modalidade A)PDF icon Proposta de Listaxe de solicitudes que non acadaron a puntuación mínima (modalidade A)PDF icon Resolución do 11 de marzo de 2014 : Adxudicación das axudas do anexo I modalidade A (DOG)PDF icon Resolución do 13 de xuño de 2014: Modificación parcial da Resolución do 11 de marzo de 2014PDF icon Instrución 2/2015 referente á avaliación de fin de contrato das axudas posdoutorais, modalidade BPDF icon Instrución 1/2016, do 19 de xaneiro: Avaliación do rendemento fase de estadía do programa posdoutoral, modalidade A do ano 2013PDF icon Resolución do 30 de marzo de 2016: Informe favorablemente das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013PDF icon Resolución do 7 de abril de 2016: Informe favorable das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013PDF icon Resolución do 20 de xuño de 2016: Informa favorable da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, convocatoria 2013PDF icon Resolución do 29 de xullo de 2016: Informe favorablemente a fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade APDF icon Resolución do 23 de setembro de 2016: Informe favorable da fase de estadía dentro das axudas posdoutorais modalidade APDF icon Resolución do 15 de decembro de 2016: Informe favorable da fase de estadía dentro das axudas posdoutorais modalidade APDF icon Instrución 2/2017, do 25 de xaneiro: Inicio do procedemento de avaliación final do rendemento do persoal investigadorPDF icon Resolución do 12 de abril de 2017, pola que se dispón a emisión da certificación que recolle o resultado da avaliación do...PDF icon Resolucións do 6 de abril de 2018 polas que se completa a Resolución do 12 de abril de 2017