Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Márketing e Publicidade

Lun, 03/03/2014 - 09:05

Xúntase o Decreto 196/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Márketing e Publicidade.