Publicación dos premios ás boas prácticas de innovación educativa 2013
Lun, 24/03/2014 - 14:05
premios ás boas prácticas de innovación educativa 2013

Publícase unha selección dos proxectos premiados referentes á Resolución o 12 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso escolar 2012-2013.

Pretendemos así dar publicidade a aquelas boas prácticas innovadoras premiadas que se desenvolveron nos centros educativos galegos durante o curso 2012-2013 e que supuxeron unha mellora da calidade do ensino.

 

 

 

  • Modalidade A: Mellora da convivencia nos centros educativos galegos.

1º premio: IES Afonso X O Sabio, Cambre, A Coruña (Un modelo de convivencia)

2º premio: CEIP de Cespón, Boiro, A Coruña (Bos días princesa)

Accésit: CMUS Profesional de Vigo, Pontevedra (Unha proposta de modelo organizativo de Centro no contexto do século XXI)

  • Modalidade B: Atención á diversidade.

1º premio: IES Plurilingüe de Ames, A Coruña (Proxecto Eslabón. Viaxe no tempo. O musical 2011-13)

2º premio: CEIP de Oza dos Ríos, A Coruña (O blog da aula de AL: "Falando enténdese a xente...")

Accésit: IES Luís Seoane, Pontevedra (Con-vivindo con-arte)

  • Modalidade C: Uso innovador das tecnoloxías da información e da comunicación que introduzan cambios metodolóxicos.

1º premio: IES Manuel García Barros, A Estrada, Pontevedra (Dives Gallaecia)

2º premio: IES de Sabón, Arteixo, A Coruña (Aplicación dos códigos QR en contornos educativos)

Accésit: CEIP A Rúa, Cangas, Pontevedra (Utilización dunha web educativa na metodoloxía de traballo por proxectos)

  • Modalidade D: Desenvolvemento das competencias básicas.

1º premio: IES Plurilingüe Fontem Albei, A Fonsagrada, Lugo (Aprendizaxe por proxectos no desenvolvemento das CCBB)

2º premio: IES Carlos Casares, Viana do Bolo, Ourense (A adquisición das competencias básicas como unha realidade multidisciplinaria)

Accésit: CEIP Santa María do Valadouro, O Valadouro, Lugo (Competentes coas competencias!)

  • Modalidade E: Mellora da aprendizaxe e do uso da lingua galega.

1º premio: IES Félix Muriel, Rianxo, A Coruña (Rianxo fala)

2º premio: IES Perdouro, Burela, Lugo (Modelo Burela)

  • Modalidade F: Mellora da aprendizaxe e do uso das linguas estranxeiras.

1º premio: CEIP Wenceslao Fernández Flórez, Cambre, A Coruña (Uso das TICs nas seccións bilingües)

2º premio: EEI Concepción Crespo Rivas, Pontevedra (I can travel around the World with english)

  • Modalidade G: Iniciativas de emprendemento e/ou de innovación metodolóxica na Formación Profesional.

1º premio: CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, A Coruña (Inclusión do alumnado con deficiencia auditiva. Acústica das aulas e acceso á linguaxe oral)

2º premio: IES Leixa, Ferrol, A Coruña (Proxectos colaboración)