Erasmus + é o novo programa marco europeo para a educación, formación, xuventude e deporte

Ven, 13/12/2013 - 13:59

Erasmus + é o novo programa marco europeo para a educación, formación, xuventude e deporte. Publicase a convocatoria cun incremento do 40% respecto aos programas precedentes. Nas materias de educación e formación Erasmus + substitúe ao Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP).