Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proposta provisional de resolución da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012/2013

Ven, 29/11/2013 - 11:54

Xúntase a proposta provisional de Resolución da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012-2013, segundo o previsto no artigo 10.1 da Resolución do 12 de setembro de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

  • Ábrese un prazo de alegacións e/ou reclamacións de cinco días naturais a partir do día seguinte ao desta publicación, como así se establece no artigo 10.2 da mencionada resolución.

NOTA: Para favorecer unha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e/ou reclamacións  por correo electrónico ao enderezo: asesoria.innovacioneducativa@edu.xunta.es ou por fax ao número 981546550

O que non exclúe facelo a través das canles establecidas pola lei de procedemento administrativo.