Resolución definitiva dos plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/2014

Mar, 29/10/2013 - 12:35

Xúntase a Resolución do 28 de outubro de 2013 pola que resolve a Resolución do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2013/14.

Menú Advertisement

Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Sen términos