Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia nas especialidades de Espazo Escénico e Iluminación

Lun, 28/10/2013 - 08:15

Xúntase o Anuncio do 15 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de Espazo Escénico (594448) e Iluminación (594450), aberto mediante o Anuncio do 27 de maio de 2013, desta dirección xeral (DOG do 5 de xuño).