Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia nas especialidades de canto aplicado á arte dramática e teoría teatral

Lun, 28/10/2013 - 08:10

Xúntase o Anuncio do 14 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de canto aplicado á arte dramática (594441) e teoría teatral (594459), aberto mediante o Anuncio do 10 de xullo de 2013, desta dirección xeral (DOG do 18).