Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa biblioteca escolar, para o curso 2013/2014

Lun, 02/09/2013 - 10:59

Xúntanse as Instrucións de 2 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso 2013/2014, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.