Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2013/2014

Lun, 02/09/2013 - 10:33

Xúntase convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se apoia o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2013/2014.