Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia do curso escolar 2013/14

Lun, 12/08/2013 - 08:35

Xúntase a Orde do 1 de agosto de 2013 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2013/14.