Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/2014 destinadas a funcionarios docentes non universitarios

Ven, 02/08/2013 - 13:22

Xúntase a listaxe coas puntuacións provisionais das persoas participantes na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/2014 destinadas a funcionarios docentes non universitarios conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde do 5 de xuño de 2013 (DOG do 14 de xuño).

  • Segundo o artigo 6.4 da citada orde, establécese un prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación, para que os interesados poidan efectuar as posibles reclamacións.
  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e renuncias por mail ao enderezo licenzas.fprofe@edu.xunta.es  ou por fax ao nº 981 546550. O que  non exclúe facelo oficialmente co selo de rexistro de envío.
  • O teléfono de información e consultas é o 981.546.510

 

Menú Advertisement

Licenzas por formación

Sen términos