Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva de destinos do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2013/2014

Mér, 31/07/2013 - 14:29

Xúntase a Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2013-2014 e as instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola orde do 5 de xuño de 2013.