Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da listaxe provisional de destinos para o curso 2013/2014, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Ven, 02/08/2013 - 11:16

Xúntase a listaxe provisional de destinos para o curso 2013/2014, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

  • O prazo para as posibles renuncias e reclamacións é desde o 2 de agosto ata o 3 de setembro, ámbolos dous incluídos.
  • As reclamacións e posibles renuncias faranse por escrito e dirixiranse á Subdirección Xeral de Recursos Humanos (Servizo de Secundaria)
  • Acceder á adxudicación provisional