Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrución do Conselleiro de Cultura e Educación para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este

Mér, 31/07/2013 - 14:00

Xúntase a Instrución do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 31 de xullo de 2013, para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.

Menú Advertisement

Plurilingüismo

Sen términos