Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia

Ven, 31/07/2015 - 13:30

A Orde do 3 de xuño de 2011 desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e establece o procedemento de habilitación.

A información relativa a este procedemento é a que se detalla nos seguintes enlaces:

Normativa