Encontre a súa información...

Correo EDU

Correo electrónico da Consellería de Cultura e Educación

Buscador de centros

Guía de centros educativos

CXT
CXT

Concurso xeral de traslados

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Admisión alumnado

Admisión en Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

espazoAbalar

Acceso aos servizos de espazoAbalar

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares

Fondolibros

Fondolibros

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar