Encontre a súa información...

Para poder solicitar formar parte desta bolsa é imprescindible ter  un destino docente e nesta base só figura profesorado de infantil e primaria que desexe intercambiar o seu destino para o proximo curso 2018/2019.

É preciso que non efectúen máis dunha petición e cando obteñan destino ou cando non queiran formar xa parte desta bolsa soliciten a baixa a través deste mesmo formulario.

Permutas

Deben indicarse os nomes das provincias, concellos, localidades ou centros educativos solicitados separados por comas e non os códigos dos centros