lexislacion
25/08/2017 | 13:43

O próximo curso 2017/18 os centros galegos poderán impartir a materia de libre configuración autonómica "Mobilidade Escolar Sostible e Segura". Esta materia poderase impartir en 1º ou 2º da ESO....

29/01/2013 | 14:01

A Orde do 1 de marzo de 1991 pola que se dictan normas sobre racionalización do transporte escolar publicouse no Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo de 1991.

09/04/2012 | 13:11

Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de vehículos.

09/04/2012 | 11:58

Real decreto 818/2009, do 8 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de condutores.
 

09/04/2012 | 11:56

Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico,...

Alumnado de Primaria no Circuíto de Educación Viaria no CEIP Atín-Cela de Mos
27/02/2012 | 10:08

Nesta etapa o alumnado irá facendo uso das vías públicas fundamentalmente como peón autónomo. Sen embargo, en moitos casos utilizará tamén como viaxeiro medios de transporte como o vehículo...

Alex Winten conducindo o seu primeiro automóbil. Fonte: Banco de imaxes do INTEF
22/02/2012 | 09:44

O Código da Circulación do ano 1934 establecía a obrigatoriedade de impartir ensinanzas sobre norma de circulación e consellos de prudencia nos centros escolares.
A partir de 1961 aparecen...

Alumnado de Infantil no Circuíto de Educación Viaria no CEIP Atín-Cela de Mos
20/02/2012 | 10:14

Durante a Educación Infantil o alumnado fai uso das vías públicas como peón ou viaxeiro acompañado. Por iso preténdese fomentar actitudes de conciencia cidadana e desenvolver no alumnado hábitos...