Glosario
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

s.m. Persoas ou vehículos con dereito a usar as vías públicas.

s.f. Situación que require unha intervención inmediata. Cfr. emerxencia.