Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Eduga nº 59

Educar en competencias

Foro

Novos retos para o profesorado de Ciencias

Concepción González Rodríguez
Catedrática de Ensino Secundario
Foro
Profesora asociada da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña

Unha aposta polo multilingüismo

Juan Bautista Mariño Abuín
Profesor de Francés
IES Coroso, Sta. Uxía de Ribeira

Nomes propios

Francisco Javier Río BarjaRío Barja

A poesía dos ríos galegos

Opinión

Enfoque por competencias na ESO

Vantaxes e impedimentos 
Eduardo Xosé Fuentes Abeledo
Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación de competencias na universidadeRevista

Joaquín Gairín
Universitat Autònoma de Barcelona

As competencias laborais

Unha breve clarificación do seu sentido e aplicación
María Assumpta Aneas Álvarez
Universidade de Barcelona

Enfoque por competencias na ESO

Vantaxes e impedimentos
Eduardo Xosé Fuentes Abeledo
Universidade de Santiago de Compostela

Actualidade

GALICIA:

Entrepontes, unha revista escolar para desenvolver competencias

ESPAÑA:

Plan de Acción 2010-2011 do Ministerio para mellorar a calidade do sistema

EUROPA:

Eurydice, a rede europea de información sobre educación

INTERNACIONAL:

Declaración mundial “Aprender a través do xogo”. OMEP 2010

Entrevista

Miguel Ángel Escotet Miguel Ángel Escotet

“Hoxe é moi necesario educar para a incerteza”
Texto: Gena Borrajo
Fotos cedidas: The University of Texas at Brownsville

A nosa escola

Escola de Olimpio ArcaOlimpio Arca

Un modelo de convivencia veciñal
Texto: Gena Borrajo
Fotografía: Fernando Bellas

Experiencias

O espertar dunha afección dun alumno con síndrome de Down

María Nuria Pahino Domínguez
Profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica
CEIP de Cangas

A titoría como apoio á aprendizaxeExperiencias

Rubén Anido Regueiro
Profesor de Lingua e Literatura
IES Manuel García Barros, A Estrada

Estudo dun CD-ROM

Unha experiencia interdisciplinar
Enric Ripoll Mira
Departamento de Física e Química
IES A Cañiza

Investigación

Uso do cinema na educación formal e non formalInvestigación

Manuela Raposo Rivas
M.ª Esther Martínez Figueira
M.ª Elena Añel Cabanelas

Que é

FADEMGA FEAPS GALICIA

FADEMGAÉ unha federación de asociacións a favor das personas con discapacidade intelectual.

Na actualidade está composta por 41 entidades, que prestan servizo a 3.876 persoas con dificultades cognitivas, e conta con 9.486 socios. As ditas entidades dispoñen dunha rede de 96 centros distribuídos polas catro provincias galegas, nos que traballan 1.373 profesionais e 1.281 voluntarios.

 

Mediateca

MúsicaManualDespacioCompetencias básicas

Cinema

Libros

Outros recursos

 

Outras seccións

         Lexislación                           Editorial

         Hemeroteca                         Blogs

         Mediateca                            Tribuna

 

 

 

 

Educar en competencias
Foro
Foro
Nomes propios
Río Barja
Opinión
Revista
Actualidade
Entrevista
A nosa escola
Miguel Ángel Escotet
Olimpio Arca
Experiencias
Experiencias
Investigación
Investigación
Que é
FADEMGA
Mediateca
Música
Manual
Despacio
Competencias básicas
Outras seccións