Destinatarios

Contratos programa

1. Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA).

Alumnado destinatario:

Alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe, así como aquel con desvantaxe educativa polo contorno sociocultural no que se desenvolve, escolarizado nas seguintes ensinanzas:
a) 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria dos centros de educación infantil e primaria, dos centros de educación primaria e dos centros públicos integrados. Terase en conta, especialmente, aquel alumnado que obtivese un nivel insuficiente na avaliación individualizada ao rematar 3º de educación primaria.
b) 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria dos centros públicos integrados e dos institutos de educación secundaria. Así mesmo, o alumnado de formación profesional básica.

2. Mellora das competencias clave.

Alumnado destinatario:

Todo o alumnado de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica. No caso de educación primaria, terase en conta, especialmente, aquel alumnado que obtivese un nivel insuficiente na avaliación individualizada ao rematar 3º de educación primaria.

3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros integrados de formación profesional.
i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

Alumnado destinatario:

Alumnado de ensino primario e secundario que presente risco de abandono temperán ou de absentismo escolar.

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

Alumnado destinatario:

Alumnado que presenta unha destacada motivación para aprender escolarizado nos seguintes centros:
a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros integrados de formación profesional.
i) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

6. Mellora da calidade na xestión dos centros.

Destinatarios:

a) Escolas de educación infantil.
b) Colexios rurais agrupados.
c) Centros de educación infantil e primaria.
d) Centros de educación primaria.
e) Centros de educación especial.
f) Centros públicos integrados.
g) Institutos de educación secundaria.
h) Centros públicos de educación e promoción de adultos.

7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo.

Destinatarios:

Alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria de centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que presenta baixos resultados académicos. Así mesmo, o alumnado de formación profesional básica.