Contacto

Contratos programa

Enderezo:

Asesoría de Programas Educativos. Contratos-programa.

Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación educativa.
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade e Formacion Profesional
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela 

Correo electrónico: programaseducativos@edu.xunta.es

Teléfonos:
881 997498 – Ramón García Cordovés / Carme López López
881 997096 – Carmen Baña Rial / Benigno Sánchez Vales
Fax: 981 546550