Premios PFPP2017
05/05/2017 | 09:49
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017.
Premios PFPP
16/06/2016 | 18:01
Convocatoria da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2016.
31/03/2017 | 11:10
Semana Mundial da Creatividade e a Innovación Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017
Desafio STEM
27/03/2017 | 15:14
Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.
15/09/2016 | 13:46
Prazas dispoñibles! Podedes facer a inscrición en FPROFE Mércores 28 e xoves 29 de setembro | EGAP (Santiago de Compostela)