Xaneiro 2023

O2202028  Metaverso educativo
19/01/2023 | 18:44
Curso presencial a través de videoconferencia no que se coñecerán e probarán ferramentas e dinámicas de traballo nos metaversos educativos.