Outubro 2021

Curso O2103005
20/10/2021 | 18:17
Creating learning opportunities with young learners
Curso O2101015
20/10/2021 | 18:09
Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE
Curso O2101010
13/10/2021 | 23:31
Este curso abordará o desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles mediante APP Inventor empregando a programación por bloques.