Febreiro 2021

G2002073 Levitación ultrasónica e hologramas acústicos
18/02/2021 | 12:32
Aula Nova oferta unha nova actividade de formación dentro da súa liña de traballo AulaNova Investiga, unha liña para impulsar a investigación docente para logo implementala nas aulas.
AI
08/02/2021 | 10:46
Nova formación sobre Intelixencia Artificial en formato MOOC.