Documentación e recursos

TAREFAS 1. Reunir, catalogar e poñer a disposición dos investigadores e estudosos os fondos documentais xerados arredor da educación ao longo da historia de Galicia.

 2. Recompilar e conservar os testemuños dos ámbitos temáticos da súa incumbencia.

 3. Constituír unha biblioteca e unha hemeroteca especializadas na educación e na pedagoxía en Galicia.

 4. Crear unha ludoteca á que se incorporen principalmente os xoguetes autóctonos e os xogos propios de Galicia.

 5. Elaborar as bases de datos que se propoñan para os fins do Museo.

 6. Asistir e asesorar a todas as persoas e institucións interesadas na consulta dos seus fondos.

 7. Establecer unha mediateca educativa.

Conservación e mantemento

TAREFAS 1. Rehabilitar e salvagardar as coleccións propias ou en depósito do Mupega.

 2. Vixiar e facer o seguimento do estado de conservación das pezas custodiadas.

 3. Colaborar na difusión das coleccións específicas do Mupega.

 4. Cooperar na realización dos estudos dos fondos propios.

Exposicións, estudos e publicacións

TAREFAS 1. Propoñer a realización de exposicións e responsabilizarse da súa xestión.

 2. Programar a celebración de congresos, xornadas e outras accións de carácter formativo.

 3. Elaborar unidades didácticas no tocante ás áreas temáticas do Museo.

 4. Promover a realización de investigacións, informes e publicacións sobre temas da súa incumbencia.