COMISIÓN REITORA

PRESIDENTE

 • Sra. Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional


VOGAIS

 • Secretario Xeral de Política Lingüística
 • Representante da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
 • Sr/a. Director/a do Mupega
 • Representante dos Órganos Consultivos en materia de Patrimonio Cultural
 • Sr. Secretario Xeral Técnico da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
 • Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

SECRETARIO

 • Sr. Administrador do Mupega.

ÓRGANOS UNIPERSOAIS

 • Secretario Xeral
 • Director/a do Mupega
 • Responsables de Áreas
 • Administrador