TAREFAS  1. Propoñer a realización de exposicións e responsabilizarse da súa xestión.

  2. Programar a celebración de congresos, xornadas e outras accións de carácter formativo.

  3. Elaborar unidades didácticas no tocante ás áreas temáticas do Museo.

  4. Promover a realización de investigacións, informes e publicacións sobre temas da súa incumbencia.