TAREFAS  1. Rehabilitar e salvagardar as coleccións propias ou en depósito do Mupega.

  2. Vixiar e facer o seguimento do estado de conservación das pezas custodiadas.

  3. Colaborar na difusión das coleccións específicas do Mupega.

  4. Cooperar na realización dos estudos dos fondos propios.