Visitas seguras no Museo Pedagóxico de Galicia

As normas de seguridade son necesarias para realizar unha visita ao Mupega.

Polo ben de todos os nosos visitantes lembramos as normas de seguridade necesarias para realizar unha visita ao Museo Pedagóxico de Galicia evitando riscos innecesarios para a propagación da Covid-19.

Estas normas son de obrigado cumprimento para todas as persoas que desexen achegarse a visitar ao museo.