INDICE Páxinas Tamaño Descarga
Portada 0 1.717KB Portada
Editorial 1 108KB Editorial
Axenda 2-3 110KB Axenda
Foro
A riqueza xeolóxica de Galicia ben vale unha materia(Mª Mercedes R. Ruibal) 4 55KB A riqueza xeolóxica de Galicia ben vale unha materia
Comedores escolares, lugares para educar( Julia de la Montaña - Francisco García de la Montaña) 5-6 2.098KB Comedores escolares, lugares para educar
Por que se nos resiste a aplicación das novas tecnoloxías na aula? (Alicia Eizaguirre Santillán) 7 1.181KB Por que se nos resiste a aplicación das novas tecnoloxías na aula?
Nomes propios
Jesús Rodríguez Jares 8 - 14 2.782KB Nomes propios: Jesús Rodríguez Jares
Opinión:Aprender fóra do horario
O ensino en sociedades educadoras. Vertebrar a actividade escolar e extraescolar (Jurjo Torres Santomé)
15 - 20 1.141KB O ensino en sociedades educadoras. Vertebrar a actividade escolar e extraescolar
Os horarios escolares: Un punto negro da conciliación (Constanza Tobío Soler) 21 - 25 856KB Os horarios escolares: Un punto negro da conciliación
Reportaxe
Ames, un concello que educa (Gena Borrajo) 26 - 33 2.577KB Ames, un concello que educa
Actualidade
Galicia 34 - 47 3.642KB Actualidade: Galicia
España 48 - 49 912KB España
Europa (Emilia Seoane Pérez) 50 - 53 2.149KB Europa
Internacional 54 - 57 1.793KB Internacional
Entrevista
Lola Abelló 58 - 65 1.914KB Entrevista: Lola Abelló
A nosa escola
A cultura escolar popular e as escolas de ferrado (Narciso de Gabriel) 66 -72 1.817KB A cultura escolar popular e as escolas de ferrado
Experiencias
Aprendizaxe cooperativa na universidade (Iván Area Carracedo - Alberto Martín Méndez) 73 - 77 1.026KB Aprendizaxe cooperativa na universidade
Avaliación da práctica docente (Guillermo Brea González - Dolores Álvarez Pereira - Gabriel Sánchez Crespo) 78 - 82 728KB Avaliación da práctica docente
Cousas da infancia, unha mostra fotográfica (Jorge Lens Leiva - Alberto Dafonte Gómez - Jesús Pérez Seoane) 83 - 87 575KB Cousas da infancia, unha mostra fotográfica
Investigación
As tecnoloxías na escola, estudo dunha realidade (María del Pilar Vidal Puga) 88 - 93 1.624KB As tecnoloxías na escola, estudo dunha realidade
Que é
Confapa - Galicia 94 - 95 249KB Centro Galego de Arte Contemporánea
MEDIATECA
Mediateca 96 - 102 1.193KB Mediateca
LEXISLACIÓN
Normativa. Selección lexislativa de aplicación no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galicia (Venancio Graña Martínez) 103 - 104 177KB Selección lexislativa