Xornadas de información e orientación profesional 2018. Relatorios

O xoves 31 de maio, celebráronse no CIFP Compostela, en Santiago de Compostela, as Xornadas de información e orientación profesional 2018, dirixidas a profesionais da orientación dos centros educativos. Tratáronse temas de interese xeral dentro do ámbito do departamento de Orientación centrados sobre todo na inserción profesional, a mellora da empregabilidade do alumnado, o uso seguro e responsable das TIC, o acceso á formación profesional, ademais de outros núcleos temáticos enfocados a fornecer a competencia dos orientadores e das orientadoras dos centros educativos.

RELATORIOS

Acceda aos recursos das xornadas

Procedemento de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Curso 2018-2019

  •  Relatorio

Papel do departamento de Orientación nos distintos itinerarios formativo-profesionais

  •  Relatorio

Inserción da muller no ámbito científico-técnico

  •  Relatorio

Uso das TIC. Seguridade e privacidade na rede

  •  Relatorio

Alumnado na etapa da formación profesional: un achegamento desde a Neurociencia Cognitiva

  •  Relatorio

O novo rol do liderado. Emoxestión

  •  Relatorio

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Acceda ao álbum fotográfico das xornadas