Proxectos do Viveiro do IES Montecelo

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Emprendedor:
  Christian García Pérez
  Rosa Martínez Pérez
  Juan Ramón Soage Portas

  Ecotaper é unha empresa que se dedica á venda de comida para levar, precociñada e lista para quentar e/ou degustar.

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa