Proxectos do Viveiro do CIFP Coroso

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

  • Emprendedor:
    Pablo Santos Blanco

    Adicarase á extracción e compra de algas para a posterior elaboración de produtos a base de algas, en conserva, fresco, deshidratados,...

    Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa