TVG. Convocatoria de probas para dous contratos en prácticas

Convocatoria do proceso de selección para dous contratos en prácticas na categoría laboral reporteiro gráfico en Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

Requisitos:
Estar en posesión do ciclo superior de Iluminación, captación e tratamento de imaxe e do carné de conducir B.

Inscripción:
Os/as aspirantes deberán enviar a través de correo electrónico ao enderezo proceso.seleccion@crtvg.es un curriculum vitae indicando que é para esta proba.

Período de inscrición:
O período de inscrición remata o luns 8 de maio de 2017.

- Máis información

Etiquetas: