TVG. Convocatoria de probas para un contrato en prácticas

Convocatoria do proceso de selección para un contrato en prácticas na categoría laboral Técnico electrónico en Televisión de Galicia, S.A.

Inscripción:

Os/as aspirantes deberán enviar ao enderezo proceso.seleccion@crtvg.es un curriculum vitae indicando que é para esta proba.

Período de inscrición:
O período de inscrición remata o 2 de novembro de 2016.

- Máis información

Etiquetas: