3ª Addenda ao Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de FP

Asinada en Santiago de Compostela, a vinte e sete de decembro de dous mil dezasete, a 3ª Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.

Contido: 
Outros:

Modificación do Acordo.

Etiquetas: