Selección de estadías formativas 2021 en empresas para profesorado de Formación Profesional e das artes plásticas e o deseño. Resolución provisional

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección e avaliación de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao  profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

O prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía é de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación 26.04.2021

- Máis información