Resolución coas instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión a ciclos FP de grao básico 22-23

Publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23.

Etiquetas: