Relación definitiva de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües. Curso 2017/18

Publicada a Resolución do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2017/18.

Etiquetas: