Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de LVSIM-EMS

Festo Didactic ofrece acceso gratuíto a LVSIM-EMS, software de simulación en liña, ata o próximo 31 de xullo de 2020. Ademais, facilitará unha formación en liña sobre como empregar a ferramenta. Trátase dun sistema de adestramento electromecánico que permite aos estudantes realizar experimentos reais utilizando equipos virtuais.

Etiquetas: