Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de autoSIM-200

SMC International Training ofrece, sen custo, unha licenza de autoSIM-200 válida ata o próximo 1 de xullo de 2020. Este software permite deseñar e simular circuítos pneumáticos, electroneumáticos, hidráulicos e electrohidráulicos, así como crear máquinas virtuais controladas polo PLC virtual que inclúe.

Etiquetas: